Aktivity

Nedělní bohoslužby

Nedělní bohoslužby

Nedělní bohoslužby probíhají vždy od 9:00 do 10:30 hod. v budově Apoštolské církve Břeclav, Tylova 6. Naše nedělní setkání je naprosto otevřené každému, bez ohledu na to, jestli Boha zná nebo Ho teprve hledá.

Chceme, aby se zde lidé cítili příjemně a mohli se zde seznamovat se základy víry a také navazovat přátelské vztahy s křesťany. Po skončení programu si můžeme spolu příjemně popovídat ve sborové kavárně.

Nedělní škola

Je program určený od předškolních dětí až po teenagery. Probíhá každou neděli od 9:45 hod., paralelně s nedělní bohoslužbou.

Nedělní škola nabízí možnost poznat nové přátele, rozvíjet praktické aktivity, hry, písně a taky jednotlivé lekce zaměřené na biblická témata.

Pro více informací, nás prosím kontaktujte zde.

Nedělní škola
Oneway klub

Oneway klub

Volnočasový klub pro mladé lidi ve věku 14-26 let. Oneway klub funguje pravidelně každý pátek od 18:30.

Mladí lidé zde mohou diskutovat o nejrůznějších tématech dnešní doby (víra, mezilidské vztahy, budování charakteru, apod.).

Více informací najdete zde.

Domácí skupinky

Pravidelná setkání v menších skupinkách v domácím prostředí se konají každé úterý a středu. Setkání probíhají na několika místech Břeclavi,
ale i v některých přilehlých obcích.

Na těchto setkáních zkoumáme otázky víry, modlíme se a vzájemně si pomáháme.
Pro více informací, nás prosím kontaktujte zde.

Domácí skupinky
Royal Rangers

Royal Rangers

Royal Rangers pracuje s dětmi a mládeží školního věku.

Klubovna RR (Tylova 6): schůzky každý pátek od 16:00 do 18:00 
Klub Kotelna (točna autobusů Na Valtické): schůzky ve středu a pátek od 16:00 do 18:00

S dětmi se schází na pravidelných schůzkách v klubovnách, jezdí na výlety, víkendové akce, tábory a organizuje akce pro děti na sídlištích.

Více informací nejdete zde.

Poštolka, klub maminek s dětmi

Klub pro maminky s dětmi je určen všem maminkám a jejich dětem předškolního věku. Cílem klubíku je vytvářet příjemné prostředí pro maminky s dětmi, podporovat navazování nových vztahů mezi nimi. Do programu zařazujeme ukazovací básničky, písničky, kreslení a tvoření. 

Setkání probíhají každé úterý a čtvrtek od 9:30-11:30. 
Více informací najdete zde.

Poštolka, klub maminek s dětmi
 Služba romům

Služba romům

Romská služba zasahuje několik desítek rodin a během týdne se schází na několika místech. Jsme moc rádi, že se dobrá zpráva o Boží lásce
a odpuštění dostává i k rómům a máme radost, jak se jejich životy mění k lepšímu.

Pro více informací, nás prosím kontaktujte zde.

Služba seniorům

Velmi si vážíme také starší generace a proto nabízíme programy určené právě pro seniory. Tyto akce se uskutečňují několikrát do roka. Tyto setkání jsou určena jak pro lidi věřící tak i nevěřící.

Pro více informací, nás prosím kontaktujte zde.

Služba seniorům
Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

Diakonie Apoštolské církve, skrze své středisko - Potravinová pomoc NADOSAH - pomáhá potřebným lidem zmírnit jejich nouzi formou dodávky potravin. Zároveň také usilujeme o osobní kontakt, navázání přátelských vztahů, pomoc také v oblasti sociální, duševní i duchovní.

Týdně takto pomáháme cca 380 lidem.

Pro více informací, nás prosím kontaktujte zde.