Čemu věříme

Letniční církev nese název podle události popsané v Bibli, kdy Duch svatý sestoupil na první křesťany v den Letnic a naplnil je.

Za podstatné považujeme následující: