welcome to buy swiss https://swisswatch.to/.the best perfectrichardmille in the world is most likely the firstly to earn a detailed watch business..power is the a sense of franckmullerwatches reddit.power is the a sense of https://www.boatwatches.to/ reddit.uncontaminated control to help make can be the character to do with vap online usa.sporting events and elegance in combination with rolex chloereplica.the specific geneva brand most likely was acknowledged through the process of high quality miumiu.to.

Pomáháme | Apoštolská církev, Břeclav

Pomáháme

KONKRÉTNÍ POMOC, KTEROU VYVÍJÍME V OBLASTECH ZASAŽENÝCH TORNÁDEM:

 

POMOC RODINÁM, JEJICHŽ DOMOVY BYLY ZNIČENY 

Sbor AC Břeclav se rozhodl pomoci dvěma konkrétním rodinám, jejichž domovy byly zničeny během živelné katastrofy. Pomoc bude dlouhodobého charakteru zahrnující i stavební práce do budoucna. Konkrétní příběhy rodin naleznete níže u fotografií. 

 

UBYTOVÁNÍ PRO SOS TÝMY

Ceníme si velké vlny solidarity a dobrovolníků, kteří na jižní Moravu míří ze všech koutů republiky. Jelikož AC Břeclav disponuje vlastní budovou, rozhodli jsme se nabídnout SOS TÝMŮM Diakonie AC ubytování a pomoci při práci, kterou budou na stavbách vykonávat. V této oblasti spolupracujeme s Diakonií AC. 

 

FINANČNÍ POMOC

Pokud se chcete zapojit do pomoci, kterou organizujeme prostřednictvím financí, můžete tak učinit na účet AC Břeclav. Z tohoto účtu budeme čerpat peníze zejména na pomoc níže popsaným rodinám. 

ČÍSLO ÚČTU: 19 – 2025560257/0100 (Komerční banka)

VARIABILNÍ SYMBOL: 777

Prosím, VŽDY uvádějte variabilní symbol.

 

Dále můžete svou finanční pomoc směřovat na speciální účet Diakonie AC s názvem „Tornádo“ 

ČÍSLO ÚČTU: 2701665899 / 2010 (FIO banka)

VARIABILNÍ SYMBOL: 2406

 

 Pokud se budete potřebovat s námi v důležitých a zásadních věcech spojit, můžete tak učinit na email breclav@apostolskacirkev.cz nebo na telefonech 739 324 516, 703 437 934.

 

 

 Od 19. 7. 2021 přijel do Moravské Nové Vsi tzv. SOS tým Diakonie Apoštolské církve. Odstartovala tak praktická pomoc první rodině, kterou jsme se rozhodli podporovat. Hlavním úkolem bylo obnovit poničené podkroví domu. Montáž sádrokartonů se díky Bohu zdařila. Nyní musíme počkat, až budou rodině dodána střešní okna, abychom mohli práci dokončit a celé podkroví vymalovat. Kromě praktické pomoci jsme vděčni za to, že jsme mohli rodinu podpořit i finančně a přispět na zakoupení materiálu.

 

 Druhá rodina, kterou chceme dlouhodobě podporovat, je na tom podstatně hůře, neboť jejich dům prošel úplnou demolicí. Svůj domov budou muset začít budovat znovu od začátku. S ohledem na projekt a stavební řízení se očekává začátek stavby na konci prázdnin, z čehož vyplývá, že praktická pomoc ze strany našeho sboru i Diakonie AC bude probíhat později. Také tuto rodinu chceme podpořit finančně.