Jak to vypadá na nedělní bohoslužbě?

Scházíme se v budově Apoštolské církve Břeclav, která se nachází v Poštorné. Náš hlavní sál má kapacitu cca 150 lidí.

Nedělní program trvá příbližně 90minut a skládá se z několika písní, slova k zamyšlení a informačního bloku.

Během hlavního programu probíhá současně program pro děti, které jsou rozděleny dle věkových kategorií.