Můžu přijít i když jsem nevěřící?

Určitě ANO. Nejsme uzavřený sbor, ale naopak, vítáme každého člověka bez ohledu na náboženské vyznání.