Potravinová pomoc

Diakonie Apoštolské církve skrze své středisko Potravinová pomoc NADOSAH pomáhá potřebným lidem zmírnit jejich nouzi formou dodávky potravin. Zároveň také usilujeme o osobní kontakt, navázání přátelských vztahů a pomoc také v oblasti sociální, duševní i duchovní.

Týdně takto pomáháme cca 840 lidem.

Více informací o této pomoci najdete zde.